Продаётся дом со всеми удобствами

 
Контакты
Украина
E-Mail

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Умови праці  на   робочому   місці,   безпека   технологічних процесів,   машин,   механізмів,  устаткування  та  інших  засобів виробництва, стан  засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником,  а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства. 


 

WWF Russia.